กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแหน ม.6 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืน มีน้ำหลากท่วมพี้นที่ทำการเกษตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:53:36

บ.หนองแหน ม.6 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืน มีน้ำหลากท่วมพี้นที่ทำการเกษตร_นายนิกร ทองอร่าม

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS