กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองตะแบก ม.7 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:21:10

บ.หนองตะแบก ม.7 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายดิ้นไทย เสาศิลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS