กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยน้ำไหล ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดติถ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:15:30

บ.ห้วยน้ำไหล ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดติถ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4มม._นายจันทร์ สมพา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS