กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนพัฒนา ม.7 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:58:35

บ.โนนพัฒนา ม.7 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายเสริมเกียรติ ทองแบบ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS