กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังยาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด อ.ลับแล จ.อุตรดิถต์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:17:45

บ.วังยาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด อ.ลับแล จ.อุตรดิถต์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_รตต.บุญเสริม สุริยะ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS