กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:25:13

บ.นาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสรัส รัตนชาคร

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS