กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเต็ม ม.4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:27:58

บ.ปางเต็ม ม.4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายยิ่ง กลิ่นอบ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS