กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.รวมไทย ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:53:45

บ.รวมไทย ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกมีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นายสมชาย มณีวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS