กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางไฮ ม.21 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 47 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:19:57

บ.ปางไฮ ม.21 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 47 มม._นายอาจือ มาเยอะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS