กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินแตก ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 68 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:54:01

บ.หินแตก ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 68 มม._นายบุญชีพ ปัญญาศิริวงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS