กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุนแม่รวม ม.1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:54:52

บ.ขุนแม่รวม ม.1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม._นายเอกชัย จรูญพูนมงคล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS