กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาคำ ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณนน้ำฝนได้ 200 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 16:03:33

บ.นาคำ ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณนน้ำฝนได้ 200 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายแสง แสงตรีส

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS