กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 16:19:55

บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายปรีชา ปัญญาวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS