กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กะรน ม.1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:30:16

บ.กะรน ม.1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนไม่มีฝน_นายสมนึก หวานดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS