กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สนเถ้าท่อม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้0.1มมเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:20:35

บ.สนเถ้าท่อม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้0.1มมเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มเมื่อคืนฝนตกปรอยๆเล็กย้อย_นายสีพิน  คำนาลักษณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS