กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:58:41

บ.หุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นายพิชัย อยู่เย็น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS