กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 5 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:57:48
 
บ.ห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 5 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย_เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย สถานการณ์ปกติ


ที่มา : นายคำพัฒน์ โพนทอง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS