กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_ สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 79:50:26

บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_ สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก_นายถวิล สีจางวาง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS