กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองสมุย ม.7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดอ ฝนไม่ตกมา 2-3 วันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:10:59
 
บ.คลองสมุย ม.7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดอ ฝนไม่ตกมา 2-3 วันแล้ว


ที่มา : นางพร ลำตา
เครือข่าย ทธ.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS