กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาดำ ม.6 ต.บ้านส่อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้มีหมอก อากาศแจ่มใส่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563
 
บ.นาดำ ม.6 ต.บ้านส่อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้มีหมอก อากาศแจ่มใส่_นายแสง แสงตรัส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS