กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองคุ้ย ม.3 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 85 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:24:41

บ.คลองคุ้ย ม.3 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 85 มม. ว่าที่ ร.ต.สมโชค แก้วเกลี้ยง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS