กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่ ม.5 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมารฯ้ำฝนได้ 34 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:37:59

 บ.ใหม่ ม.5 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมารฯ้ำฝนได้ 34 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเล็กน้อย

ที่มา : นางหนูพรึก ประสงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS