กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ามะปราง ม.6 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 78 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:40:13

บ.ท่ามะปราง ม.6 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 78 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

ที่มา : นายจรัญ สมบูรณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS