กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากแจ่ม ม.4 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ฝนได้ 90 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนัก วันนี้ท้องฟมืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:42:27

บ.ปากแจ่ม ม.4 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ฝนได้ 90 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนัก วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

ที่มา : นายทัศนะ คงแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS