กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นิคมพัง1 ม.2 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนัก วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:47:14

บ.นิคมพัง1 ม.2 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนัก วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส

ที่มา : นายชนกพงษ์ ภู่ห้วยล่ำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS