กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ามะปราง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:00:13

บ.ท่ามะปราง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.


ที่มา: นายจรัญ สมบูรณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS