กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แซร์ไปร ม.4 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตกมา 2 อาทิตย์แล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:14:46

บ.แซร์ไปร ม.4 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตกมา 2 อาิตย์แล้ว

ผู้ให้ข้อมูล : นายสมรัตน์ เป็นผล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS