กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นารี ม.3 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 13:54:32

บ.นารี ม.3 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS