กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่สามัคคี ม.10 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เวลา 14.02 น. แผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก 1 กม. บริเวณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประชาชนไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 14:32:10

บ.ใหม่สามัคคี ม.10 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เวลา 14.02 น. แผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก 1 กม. บริเวณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประชาชนไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายสุวรรณ อินต๊ะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS