กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบอ้อ ม.7 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด 3.1 ศูนย์กลางอยู่ที่ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 14:33:56

บ.สบอ้อ ม.7 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด 3.1 ศูนย์กลางอยู่ที่ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_นายสมยง งามคาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS