กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาตั้ง ม.14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักขณะติดต่อ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 15:55:14

บ.ผาตั้ง ม.14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักขณะติดต่อ_นายอภิสิทธิ์ รายเรียง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS