กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สลองใน หมู่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 82 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:18:14
 
บ.แม่สลองใน หมู่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 82 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก


ที่มา : นายบุญชีพ ปัญญาศิริวงศ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS