กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำไคร้ ม.1 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:14:41
 
บ.น้ำไคร้ ม.1 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน


ที่มา : นายคมเนศ มีนา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS