กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.รังแตนใต้ ม.11 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. เช้านี้อากาศดี ไม่ร้อนมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:19:12
 
บ.รังแตนใต้ ม.11 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. เช้านี้อากาศดี ไม่ร้อนมาก


ที่มา : นายปัญญา ธรรมบาล
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS