กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ต.ตาก_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:16:16

บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ต.ตาก_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ_นายประสิทธิ์ แดงไพรแมเม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS