กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองปล้อง ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม. วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:34:07

บ.หนองปล้อง ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม. วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตก_นายคำพูน วงษ์อุทร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS