กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินนาทอน ม.1 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:24:28

บ.เนินนาทอน ม.1 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ผู้ให้ข้อมูล : นายจิระ บุญแท่ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS