กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองตะเคียนชัย ม.5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.เช้านี้ท้องฟ้มืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:00:27

บ.คลองตะเคียนชัย ม.5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.เช้านี้ท้องฟ้มืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่อง


ผู้ให้ข้อมูล : นายสมพร แจ่มศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS