กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว(ทุ่งกะมัง) ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 238 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09.10:12:51

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว(ทุ่งกะมัง) ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 238 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายถนัดกิจ บึงอำพัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS