กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาเวียง ม.7 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 16:00:07

บ.นาเวียง ม.7 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มา ; นายวาเนตร อินต๊ะวัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS