กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางไฮ ม.21 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:48:53
 
บ.ปางไฮ ม.21 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม


ที่มา : นายอาจือ มาเยอะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS