กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนปรางค์ หมู่ 5 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎรืธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 11:36:25
 
บ.สวนปรางค์ หมู่ 5 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎรืธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝน


ที่มา : นายจักรพงษ์ สุขกลิ่น
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS