กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากแจ่ม ม.4 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้อากาศดี ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 11:40:15
 
บ.ปากแจ่ม ม.4 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้อากาศดี ไม่มีฝน


ที่มา : นายทัศนะ คงแก้ว
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS