กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยหยวกป่าโซ ม.9 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:41:54
 
บ.ห้วยหยวกป่าโซ ม.9 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝน


ที่มา : นายป่าโหล่ มาเยอะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS