กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย ตกไม่นานวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:51:00

บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย ตกไม่นานวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ที่มา : นางสมใจ คำภาโครร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS