กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินลาว ม.8 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:07:45

บ.หินลาว ม.8 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายคำพูน วงศ์อุทร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS