กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยาง หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:25:15
 
บ.ยาง หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝน


ที่มา : นายรุ่งภพ คีรีเลิศมงคล
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS