กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากแพรก หมู่ 5 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม เช้านี้อากาศดี ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:34:50
 
บ.ปากแพรก หมู่ 5 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม เช้านี้อากาศดี ไม่มีฝน


ที่มา : นางจินดา แก้วมณี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS