กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาสุก หมู่ 3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:31:08
 
บ.ผาสุก หมู่ 3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝน


ที่มา : นายนิพนธิ์ ใจปิง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS