กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยาง ม.12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนกำลังตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:08:54
 
บ.ยาง ม.12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนกำลังตกเล็กน้อย


ที่มา : นายรุ่งภพ คีรีเลิศมงคล
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS